Contact Us

Contact Information

ZHEJIANG DEBAO COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD

Address: 7 Road, Dongzhou Industrial Zone, Fuyang District, Hangzhou City, China. ZIP Code 311400

Tel: +86,0571,8719,0098

Fax: +86,0571,8719,5282

E-mail: dbchn@dbchn.com

Web: www.dbchn.com  

1.Headquarter & Plant: 7 Road, Dongzhou Industrial Zone, Fuyang District, Hangzhou City, China

2.Workshop: 1 Road, Dongzhou Industrial Zone, Fuyang District, Hangzhou City, China

3.Logistics and Delivery:  3 Road, Dongzhou Industrial Zone, Fuyang District, Hangzhou City, China


Copyright ©ZHEJIANG DEBAO COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD .